NEWS

2022年度大学編入学・進学 合格速報 ※4/1更新

2022.04.01

合格者:487

※2022年4月1日時点(のべ数)

※2021年3月卒業生合格実績:427名(のべ数)

国公立大学

愛媛大学 1名

 • 法学部 人文社会学科 3年次編入学 1名

大阪市立大学 1名

 • 文学部 言語文化学科 3年次編入学 1名

群馬大学 1名

 • 社会情報学部 社会情報学科 3年次編入学 1名

埼玉大学 8名

 • 教養学部 グローバル・ガバナンス専修課程 3年次編入学 3名

 • 経済学部 経営イノベーションメジャー 3年次編入学 2名

 • 経済学部 経済分析メジャー 3年次編入学 1名

 • 経済学部 国際ビジネスと社会発展メジャー 3年次編入学 2名

滋賀大学 1名

 • 経済学部 会計情報学科 3年次編入学 1名

信州大学 1名

 • 人文学部 人文学科 3年次編入学 1名

東京外国語大学 3名

 • 言語文化学部 言語文化学科 3年次編入学 2名

 • 国際社会学部 地域社会研究コース 3年次編入学 1名

長野県立大学 1名

 • グローバルマネジメント学部 グローバルマネジメント学科企(起)業家コース 3年次編入学 1名

奈良女子大学 2名

 • 文学部 言語文化学科 3年次編入学 1名

 • 文学部 人文社会学科 3年次編入学 1名

福島大学 1名

 • 行政政策学類 3年次編入学 1名

福知山公立大学 1名

 • 地域経営学部 地域経営学科 3年次編入学 1名

山梨県立大学 1名

 • 国際政策学部 国際コミュニケーション学科 3年次編入学 1名

琉球大学 1名

 • 国際地域創造学部 国際地域創造学科 3年次編入学 1名

私立大学

神田外語大学 85名

 • 外国語学部 英米語学科 3年次編入学 24名

 • 外国語学部 アジア言語学科 中国語専攻 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 アジア言語学科 韓国語専攻 3年次編入学 4名

 • 外国語学部 アジア言語学科 インドネシア語専攻 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 アジア言語学科 ベトナム語専攻 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 イベロアメリカ言語学科 スペイン語専攻 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際コミュニケーション専攻 3年次編入学 23名

 • 外国語学部 英米語学科 2年次編入学 17名

 • 外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際コミュニケーション専攻 2年次編入学 9名

 • 外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際ビジネスキャリア専攻 2年次編入学 2名

 • 外国語学部 英米語学科 1年次推薦入学 1名

 • 外国語学部 アジア言語学科 韓国語専攻 1年次推薦入学 1名

青山学院大学 3名

 • 文学部 英米文学科 2年次編入学 3名

亜細亜大学 2名

 • 経営学部 経営学科 3年次編入学 1名

 • 国際関係学部 国際関係学科 3年次編入学 1名

跡見学園女子大学 9名

 • マネジメント学部 生活環境マネジメント学科 3年次編入学 1名

 • マネジメント学部 マネジメント学科 3年次編入学 1名

 • 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科 3年次編入学 3名

 • 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科 3年次編入学 1名

 • 文学部 現代文化表現学科 3年次編入学 2名

 • 文学部 コミュニケーション文化学科 3年次編入学 1名

医療創生大学 1名

 • 国際看護学部 看護学科 1年次進学 1名

桜美林大学 24名

 • ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 エアライン・ビジネスコース 3年次編入学 1名

 • ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 3年次編入学 7名

 • リベラルアーツ学群 3年次編入学 14名

 • ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 エアライン・ホスピタリティコース 2年次編入学 1名

 • 航空・マネジメント学群 航空管制コース 1年次進学 1名

大妻女子大学 8名

 • 文学部 コミュニケーション文化学科 3年次編入学 2名

 • 社会情報学部 社会情報学科 3年次編入学 2名

 • 人間関係学部 人間関係学科 3年次編入学 3名

 • 比較文化学部 比較文化学科 3年次編入学 1名

学習院女子大学 2名

 • 国際文化交流学部 国際コミュニケーション学科 3年次編入学 2名

神奈川大学 21名

 • 外国語学部 英語英文学科 3年次編入学 5名

 • 外国語学部 スペイン語学科 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 中国語学科 3年次編入学 2名

 • 国際日本学部 国際文化交流学科 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 英語英文学科 2年次編入学 3名

 • 外国語学部 スペイン語学科 2年次編入学 2名

 • 外国語学部 中国語学科 2年次編入学 1名

 • 経営学部 国際経営学科 2年次編入学 3名

 • 経済学部 現代ビジネス学科 2年次編入学 1名

 • 国際日本学部 国際文化交流学科 2年次編入学 1名

 • 人間科学部 人間科学科 2年次編入学 1名

川村学園女子大学 2名

 • 文学部 国際英語学科 2年次編入学 2名

関西大学 4名

 • 商学部 商学科 3年次編入学 2名

 • 文学部 英米文学英語学専修 3年次編入学 1名

 • 文学部 総合人文学科教育文化専修 3年次編入学 1名

関西外国語大学 4名

 • 英語国際学部 英語国際学科 3年次編入学 2名

 • 外国語学部 英米語学科 3年次編入学 2名

関東学院大学 8名

 • 経営学部 経営学科 2年次編入学 1名

 • 国際文化学部 英語文化学科 3年次編入学 2名

 • 国際文化学部 英語文化学科 2年次編入学 1名

 • 社会学部 現代社会学科 3年次編入学 1名

 • 人間共生学部 コミュニケーション学科 3年次編入学 2名

 • 人間共生学部 コミュニケーション学科 2年次編入学 1名

京都外国語大学 5名

 • 外国語学部 英米語学科 3年次編入学 2名

 • 外国語学部 スペイン語学科 2年次編入学 1名

 • 外国語学部 中国語学科 2年次編入学 1名

 • 外国語学部 フランス語学科 3年次編入学 1名

共立女子大学 8名

 • 国際学部 国際学科 3年次編入学 5名

 • 文芸学部 文芸学科 3年次編入学 3名

杏林大学 18名

 • 外国語学部 英語学科 3年次編入学 5名

 • 外国語学部 観光交流文化学科 3年次編入学 9名

 • 総合政策学部 総合政策学科 3年次編入学 4名

恵泉女学園大学 3名

 • 人文学部 英語コミュニケーション学科 3年次編入学 2名

 • 人間社会学部 国際社会学科 3年次編入学 1名

国際ファッション専門職大学 4名

 • 国際ファッション学部 ファッションクリエイション学科 2年次編入学 1名

 • 国際ファッション学部 ファッションビジネス学科 2年次編入学 3名

国士舘大学 3名

 • 経営学部 経営学科 2年次編入学 1名

 • 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科 3年次編入学 1名

 • 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科 2年次編入学 1名

駒澤大学 38名

 • グローバル・メディア・スタディーズ学部 グローバル・メディア学科 3年次編入学 16名

 • グローバル・メディア・スタディーズ学部 グローバル・メディア学科 2年次編入学 3名

 • 経営学部 経営学科 3年次編入学 2名

 • 経営学部 市場戦略学科 3年次編入学 4名

 • 経営学部 商学科 3年次編入学 1名

 • 経済学部 経済学科 3年次編入学 2名

 • 経済学部 現代応用経済学科 3年次編入学 2名

 • 経済学部 商学科 3年次編入学 3名

 • 文学部 英米文学科 3年次編入学 2名

 • 文学部 英米文学科 2年次編入学 1名

 • 文学部 社会学科 社会学専攻 3年次編入学 2名

駒沢女子大学 12名

 • 人間総合学群 観光文化学類 3年次編入学 7名

 • 人間総合学群 人間文化学類 3年次編入学 5名

埼玉工業大学 1名

 • 人間社会学部 情報社会学科 2年次編入学 1名

相模女子大学 5名

 • 学芸学部 英語文化コミュニケーション学科 3年次編入学 3名

 • 人間社会学部 社会マネジメント学科 3年次編入学 1名

 • 学芸学部 日本語日本文学科 3年次編入学 1名

産業能率大学 1名

 • 経営学部 マーケティング学科 1年次進学1名

静岡産業大学 1名

 • 経営学部 経営学科 3年次編入学 1名

実践女子大学 1名

 • 文学部 英文学科 3年次編入学 1名

城西国際大学 2名

 • 国際人文学部 国際交流学科 3年次編入学 2名

昭和女子大学 1名

 • 国際学部 国際学科 1年次進学 1名

白百合女子大学 5名

 • 文学部 英語英文学科 3年次編入学 5名

杉野服飾大学 1名

 • 服飾学部 服飾学科ファッションビジネス・マネジメントコース 2年次編入学 1名

聖心女子大学 3名

 • 現代教養学部 英語文化コミュニケーション学科 2年次編入学 2名

 • 現代教養学部 国際交流学科 2年次編入学 1名

清泉女子大学 8名

 • 文学部 英語英文学科 2年次編入学 3名

 • 文学部 スペイン語スペイン文学科 2年次編入学 2名

 • 文学部 地球市民学科 2年次編入学 3名

聖徳大学 7名

 • 児童学部 児童学科 3年次編入学 3名

 • 心理・福祉学部 心理学科 3年次編入学 1名

 • 文学部 文学科 3年次編入学 2名

西武文理大学 1名

 • サービス経営学部 サービス経営学科 3年次編入学 1名

大正大学 7名

 • 文学部 人文学科国際文化コース 3年次編入学 5名

 • 文学部 歴史学科日本史コース 3年次編入学 2名

大東文化大学 3名

 • 国際関係学部 国際関係学科 3年次編入学 1名

 • 国際関係学部 国際文化学科 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 英語学科 2年次編入学 1名

拓殖大学 3名

 • 外国語学部 英米語学科 3年次編入学 2名

 • 国際学部 国際学科 3年次編入学 1名

多摩大学 1名

 • 経営情報学部 経営情報学科 2年次編入学 1名

帝京大学 8名

 • 外国語学部 外国語学科英語コース 3年次編入学 5名

 • 外国語学部 外国語学科コリア語コース 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 外国語学科スペイン語コース 2年次編入学 1名

 • 文学部 社会学科 3年次編入学 1名

東海大学 2名

 • 文化社会学部 アジア学科 3年次編入学 1名

 • 工学部 航空宇宙学科 2年次編入学 1名

東京家政学院大学 1名

 • 現代生活学部 現代家政学科 3年次編入学 1名

東京国際大学 8名

 • 国際関係学部 国際関係学科 3年次編入学 1名

 • 国際関係学部 国際関係学科 2年次編入学 1名

 • 国際関係学部 国際メディア学科 3年次編入学 2名

 • 言語コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科 3年次編入学 2名

 • 商学部 経営学科 2年次編入学 1名

 • 商学部 商学科 2年次編入学 1名

東京女子大学 3名

 • 現代教養学部 国際英語学科国際英語専攻 3年次編入学 1名

 • 現代教養学部 国際社会学科 3年次編入学 2名

同志社大学 1名

 • 文学部 英文学科 3年次編入学 1名

東洋大学 4名

 • 法学部 企業法学科 2年次編入学 4名

東洋英和女学院大学 3名

 • 国際社会学部 国際社会学科 3年次編入学 2名

 • 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 2年次編入学 1名

東洋学園大学 4名

 • グローバル・コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科 3年次編入学 4名

獨協大学 1名

 • 経済学部 経営学科 2年次編入学 1名

南山大学 1名

 • 国際教養学部 国際教養学科 3年次編入学 1名

二松學舍大学 2名

 • 国際政治経済学部 国際政治経済学科 3年次編入学 2名

日本大学 48名

 • 危機管理学部 危機管理学科 2年次編入学1名

 • 経済学部 経済学科 2年次編入学 4名

 • 経済学部 産業経営学科 2年次編入学 1名

 • 芸術学部 文芸学科 2年次編入学 1名

 • 国際関係学部 国際教養学科 3年次編入学 1名

 • 国際関係学部 国際教養学科 2年次編入学 2名

 • 国際関係学部 国際総合政策学科 3年次編入学 1名

 • 国際関係学部 国際総合政策学科 2年次編入学 4名

 • 商学部 会計学科 2年次編入学 1名

 • 商学部 経営学科 2年次編入学 2名

 • 商学部 商業学科 2年次編入学 7名

 • 通信教育部商学部 商業学科 3年次編入学 4名

 • 通信教育部文理学部 文学専攻(英文学) 3年次編入学 1名

 • 通信教育部法学部 法律学科 3年次編入学 1名

 • 文理学部 英文学科 2年次編入学 8名

 • 文理学部 社会学科 2年次編入学 1名

 • 法学部 法律学科 2年次編入学 4名

 • 法学部 政治経済学科 2年次編入学 4名

日本経済大学 3名

 • 経営学部 経営学科 3年次編入学 2名

 • 経営学部 芸創プロデュース学科 3年次編入学 1名

フェリス女学院大学 2名

 • 文学部 英語英米文学科 3年次編入学 1名

 • 国際交流学部 国際交流学科 2年次編入学 1名

文教大学 9名

 • 国際学部 国際観光学科 3年次編入学 3名

 • 国際学部 国際理解学科 3年次編入学 4名

 • 情報学部 メディア表現学科 3年次編入学 1名

 • 文学部 英米語英米文学科 3年次編入学 1名

文京学院大学 3名

 • 外国語学部 英語コミュニケーション学科 3年次編入学 3名

法政大学 6名

 • 経営学部 経営学科 3年次編入学 1名

 • 通信教育部経済学部 経済学科 3年次編入学 2名

 • 通信教育部経済学部 商業学科 3年次編入学 2名

 • 文学部 英文学科 3年次編入学 1名

武蔵大学 2名

 • 人文学部 英語英米文化学科 2年次編入学 1名

 • 人文学部 日本・東アジア文化学科 2年次編入学 1名

明海大学 4名

 • 外国語学部 英米語学科 3年次編入学 2名

 • 外国語学部 中国語学科 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 日本語学科 3年次編入学 1名

目白大学 3名

 • 外国語学部 英米語学科 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 韓国語学科 3年次編入学 1名

 • 外国語学部 日本語・日本語教育学科 3年次編入学 1名

立正大学 3名

 • 経営学部 経営学科 2年次編入学 1名

 • 経済学部 経済学科 2年次編入学 1名

 • 文学部 史学科 2年次編入学 1名

立命館アジア太平洋大学 1名

 • アジア太平洋学部 アジア太平洋学科 2年次編入学 1名

龍谷大学 2名

 • 国際学部 国際文化学科 3年次編入学 2名

麗澤大学 25名

 • 外国語学部 外国語学科 3年次編入学 7名

 • 外国語学部 外国語学科 2年次編入学 10名

 • 経済学部 経済学科 3年次編入学 1名

 • 国際学部 グローバルビジネス学科 2年次編入学 2名

 • 国際学部 国際学科 日本学・国際コミュニケーション専攻(JIC) 3年次編入学 2名

 • 国際学部 国際学科 日本学・国際コミュニケーション専攻(JIC) 2年次編入学 3名

和光大学 1名

 • 現代人間学部 人間科学科 3年次編入学 1名

早稲田大学 1名

 • 人間科学部 eスクール 1年次進学 1名

よくあるご質問